HEM | KONTAKTA AROSLOTSARNA
   Vad gör vi för dig
   Våra partners
   Länkar och blanketter
   Styrelsen
   Kontakta oss
Prova vårt nätverk

Nätverket omkring Aroslotsarna består av ett stort antal företag inom en rad olika branscher.
Stödet till verksamheten utgörs dels av ekonomiska bidrag samt medverkan som rådgivare inom sina respektive kompetensområden. För dig är detta alltid kostnadsfritt. Banker, försäkringsbolag, revisions- och redovisningsbyråer samt ett antal handels- och industriföretag bildar tillsammans den enorma kompetensbank som du får tillgång till via oss.
Deras förväntningar på nätverket är förstås att få kontakt med nya kunder, nu eller senare men också att helt enkelt bidra till en fortsatt bra utveckling av näringslivet i Västerås. Tillsammans med dig arbetar vi alla för att ge dig en bra start.

Samarbetsorganisation:

Partners/sponsorer:


  © NyföretagarCentrum Aroslotsarna Västerås 2021 Tel:021-30 91 00, Mob:0706 - 28 35 17  simona.hef@aroslotsarna.se